Stadsdorp

woensdag 4 oktober 16 uur Bijeenkomst over Nabuurschap

Waar sta jij nu?

Misschien ben je vooral belangstellend op afstand en lees je alleen de nieuwsbrief. Of kom je wel af en toe op de bijeenkomsten. Of neem je zelfs deel aan een van de clubjes. Of maak je gebruik van de Diensten- en Activiteiten Markt (DAM) met je vraag of je aanbod. Elke vorm, waarin je je betrokken voelt, passief of actief, past in het stadsdorp. 
Verschillen zijn goed om uit te wisselen. Dus welke positie je ook inneemt, je aanwezigheid op de bijeenkomst op woensdag 4 oktober is veel waard.
Nabuurschap kan in verschillende fasen van je leven een andere betekenis hebben. Waar sta jij nu?

NABUURSCHAP
thema van de stadsdorpbijeenkomst
woensdag 4 oktober 16:00 uur
Compagnietheater
Kloveniersburgwal 50