Clubs en activiteiten

Verhalen vertellen

Een regelmatige bijeenkomst waarin op toerbeurt iemand uit het groepje vertelt over een eigen ervaring / levensverhaal / gebeurtenis / bijzonder interessegebied.

De groep is momenteel vol.

Er zijn al een paar nieuwe aanmeldingen. Bij voldoende nieuwe aanmeldingen wordt een nieuwe groep opgericht.

Contactpersoon Jim Klinkhamer

AANMELDEN/MEER INFORMATIE