Aanmelding vaklieden

Als je een vakman of -vrouw wilt aanmelden, lees dan eerst de voorwaarden.

Ook kun je eerst de bestaande aanbevelingslijst bekijken.

 

FORMULIER AANMELDING VAN EEN DOOR EEN STADSDORPER AANBEVOLEN VAKMAN/-VROUW

 

Ik, deelnemer aan Stadsdorp Nieuwmarkt, wil graag de volgende persoon aanbevelen voor de lijst “door stadsdorpers aanbevolen vaklui en dienstverleners”:

  Naam vakman/-vrouw die ik aanbeveel

  Beroep

  Adres

  Telefoonnummer

  E-mailadres

  Kvk-nummer

   

  (Alleen volledig ingevulde formulieren worden door de vertrouwenspersonen in de kartrekkersgroep van Stadsdorp Nieuwmarkt in behandeling genomen)

   

  Mijn gegevens:

   

  Mijn naam

  Mijn adres

  Mijn telefoonnummer

  Mijn e-mailadres

   

  Verklaar hier dat je de beschrijving en voorwaarden om een vakman/-vrouw voor de lijst voor te dragen hebt gelezen:

  JA, ik heb de voorwaarden gelezen!

   

  Meer gegevens over de aangemelde persoon:

   

  De vakman/-vrouw heeft de volgende werkzaamheden voor mij gedaan:

  Aard van het werk:

  Hoeveel tijd was er met het werk gemoeid:

  Wanneer is het werk gedaan (jaar/jaren):

  Aantal keren:

  Vind je het werk vakkundig gedaan? Licht dit toe:

  Vind je de persoon betrouwbaar? Licht dit toe:

  Heb je een duidelijke en complete offerte gehad? Indien "nee", graag toelichten:

   

  Heb je een correcte factuur gehad?

  JaNee

   

  Waren er meerkosten, zo ja was hier tijdig duidelijkheid over? Licht dit toe:

  Was er nog nazorg nodig? En zo ja, hoe werd die geboden?

  Ervaar je de persoon als voorkomend, vriendelijk en correct? Licht dit toe:

   

  De vakman/-vrouw die ik aanbeveel weet van mijn aanmelding op deze lijst en ook dat pas bij twee aanbevelingen en na het geven van de Verklaring handelwijze offerte hij/zij op de lijst geplaatst kan worden.

  Vul in ja of nee (indien "nee", graag toelichten):

  JaNee

  Toelichting:

   

  Verzend het compleet ingevulde formulier, nadat je de code hierboven hebt ingevuld

   

  | TERUG > HOME |