Aanmelding vaklieden

Als je een vakman of -vrouw wilt aanmelden, lees dan eerst de voorwaarden.

Ook kun je eerst de bestaande aanbevelingslijst bekijken.

 

FORMULIER AANMELDING VAN EEN DOOR EEN STADSDORPER AANBEVOLEN VAKMAN/-VROUW

 

Ik, deelnemer aan Stadsdorp Nieuwmarkt, wil graag de volgende persoon aanbevelen voor de lijst “door stadsdorpers aanbevolen vaklui en dienstverleners”:

Naam vakman/-vrouw die ik aanbeveel

Beroep

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Kvk-nummer

 

(Alleen volledig ingevulde formulieren worden door de vertrouwenspersonen in de kartrekkersgroep van Stadsdorp Nieuwmarkt in behandeling genomen)

 

Mijn gegevens:

 

Mijn naam

Mijn adres

Mijn telefoonnummer

Mijn e-mailadres

 

Verklaar hier dat je de beschrijving en voorwaarden om een vakman/-vrouw voor de lijst voor te dragen hebt gelezen:

JA, ik heb de voorwaarden gelezen!

 

Meer gegevens over de aangemelde persoon:

 

De vakman/-vrouw heeft de volgende werkzaamheden voor mij gedaan:

Aard van het werk:

Hoeveel tijd was er met het werk gemoeid:

Wanneer is het werk gedaan (jaar/jaren):

Aantal keren:

Vind je het werk vakkundig gedaan? Licht dit toe:

Vind je de persoon betrouwbaar? Licht dit toe:

Heb je een duidelijke en complete offerte gehad? Indien "nee", graag toelichten:

 

Heb je een correcte factuur gehad?
JaNee

 

Waren er meerkosten, zo ja was hier tijdig duidelijkheid over? Licht dit toe:

Was er nog nazorg nodig? En zo ja, hoe werd die geboden?

Ervaar je de persoon als voorkomend, vriendelijk en correct? Licht dit toe:

 

De vakman/-vrouw die ik aanbeveel weet van mijn aanmelding op deze lijst en ook dat pas bij twee aanbevelingen en na het geven van de Verklaring handelwijze offerte hij/zij op de lijst geplaatst kan worden.
Vul in ja of nee (indien "nee", graag toelichten):
JaNee

Toelichting:

 

Verzend het compleet ingevulde formulier, nadat je de code hierboven hebt ingevuld

 

| TERUG > HOME |