Actualiteiten

“Spinoza, filosoof van vrijheid en blijdschap”

Stadsdorplezing door Frank van Kreuningen

Perdu, Kloveniersburgwal 50
Woensdag 15 november 16:00 uur

aanmelden noodzakelijk – beperkt aantal plaatsen!

Over de ideeën van Baruch de Spinoza
en waarom Spinoza’s opvattingen nog actueel zijn

Frank van Kreuningen is oprichter van de Amsterdamse Spinozakring. Hij is Stadsdorper en vindt dat het doel van het Stadsdorp past in het gedachtegoed van Spinoza.

Het wordt een kennismaking met Spinoza, groot filosoof, tijdgenoot van Rembrandt, geboren en getogen op Vlooienburg, tweede generatie Amsterdammer van Joodse afkomst die leefde van 1632 tot 1677.

Denken wat je wilt en zeggen wat je denkt

Zijn grondhouding tegenover de overheid was: “In een vrij staatsbestel is het een ieder toegestaan te denken wat hij wil en te zeggen wat hij denkt”. Amsterdam was in die tijd zijn grote voorbeeld als een plek, waar vrijheid en goed burgerschap van groter belang waren dan religie en overtuiging.
De stad groeide en bloeide juist vanwege het feit dat daar zoveel vrijheid was en niemand er om zijn geloof of overtuiging werd vervolgd, mits hij zich als een goed burger van deze stad gedroeg.
Veel mensen hebben in onze tijd kerk en geloof vaarwel gezegd en missen een levensbeschouwing die hun kracht en inspiratie geeft.

 

Actueel

Spinoza wijst in zijn twee belangrijkste boeken, ‘De Ethica’ en ‘Het Theologisch Politiek Tractaat’, een weg waaraan we in deze tijd veel kunnen hebben.’

Wie meer wil weten over Spinoza: zie de website van de Amsterdamse Spinozakring, met name onder het hoofdstukje ‘Spinoza’.

Aanmelden is noodzakelijk

In eerste instantie worden voor deze lezing alleen stadsdorpers uitgenodigd. Dit in verband met het beperkte aantal plaatsen. Met stadsdorpers wordt hier bedoeld de ingeschrevenen voor de nieuwsbrief van Stadsdorp Nieuwmarkt.

Aanmelden: ga naar

uitnodiging in de nieuwsbrief

Frank van Kreuningen – foto Gerard Arninkhof –
amsterdamsespinozakring.nl