Sociale kaart

Sociale kaart welzijn/zorg voor senioren

Nieuwmarkt en omgeving

Versie 03-02-2016

Gemaakt door buurtbewoners in de Werkgroep Zorg en Welzijn van Stadsdorp Nieuwmarkt.

Zend eventuele aanvullingen en opmerkingen naar info@stadsdorpnieuwmarkt.nl ; schrijf in de onderwerpregel ‘sociale kaart’ 

 

Informatie/doorverwijzing welzijn/zorg

Sociaal loket (sociaalloket@centrum.amsterdam.nl)
Amstel 1
1011 PN Amsterdam
2564800

Bewoners kunnen met vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn terecht bij het sociaal loket. Een gesprek met het sociaal loket kan voldoende zijn om daarna zelf verdere stappen te zetten en soms is er wat meer hulp nodig om de weg te vinden. De medewerkers van het Sociaal Loket wijzen mensen de weg naar de juiste instellingen. Ook kunnen ze bewoners in contact brengen met vrijwilligerswerk of activiteiten in de buurt.

Wmo helpdesk (https://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/wmo/waar-kunt-u-terecht/wmo-helpdesk-0)
Jodenbreestraat 25
1011 NH Amsterdam
0800 0643

 

De Wmo Helpdesk is bereikbaar op het telefoonnummer 0800 0643 (gratis).

Van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur.

Hier wordt u geholpen met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de mogelijkheden van zorg en ondersteuning in uw buurt. De Wmo Helpdesk verwijst u naar het juiste loket. Daarnaast kunt u bij de Wmo Helpdesk direct bepaalde Wmo-voorzieningen aanvragen, zoals een vervoerspas voor het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV), een rolstoel, scootmobiel, verhuiskostenvergoeding, woningaanpassing en hulp bij het huishouden.

Dienstencentrum d’Oude Stadt (www.centram.nl)
Nieuwe Doelenstraat 55
1012 CP Amsterdam
 6382205

Wijkcentrum d’Oude Stadt is het actie- en informatiepunt van en voor bewoners die het woon-, werk- en leefklimaat in hun buurt willen verbeteren.
Het wijkcentrum ontvangt een bescheiden subsidie van het stadsdeel Centrum voor de huur. Het wijkcentrum is een onafhankelijke instelling en werkt feitelijk in opdracht van de bewoners in haar werkgebied. Het werkgebied bestaat uit zeven buurten, bij elkaar een groot deel van stadsdeel Centrum. Vanaf 1 september 2014 heeft het wijkcentrum geen betaalde medewerkers meer en draait het geheel op vrijwilligers.

Sociaal wijkteam (zie onder ´welzijn-zorg´ hieronder)

Huis van de buurt De Boomsspijker (zie onder ´activiteitencentra´ hieronder)

 

Welzijn/zorg

CentraM maatschappelijke dienstverlening (centrum.oost@centram.nl )
Kloveniersburgwal 43
1011 JW Amsterdam
5573338

Centram biedt informatie en advies op het gebied van:

 • Geld (omgaan met geld, hulp bij schulden)
 • Relatie en veilig thuis (steun bij problemen in relaties en gezin en huiselijk geweld)
 • Gezondheid en zelfredzaamheid (zo lang mogelijk gezond, zelfstandig blijven).

 

Centram verzorgt cursussen en trainingen, geeft informatie en advies, praktische dienstverlening, begeleiding en netwerkondersteuning.
Zie de site www.centram.nl voor het concrete aanbod.

Uitgangspunten CentraM:

 • Eigen kracht
  Bij de aanpak van problemen gaan we uit van wat burgers wél kunnen: iedereen heeft wel een eigen kracht om op voort te bouwen. Daar gaan we actief naar op zoek. Zo ontwikkelt CentraM maatschappelijke steunsystemen en biedt opvoedingsondersteuning, maar ook crisisinterventie en zo nodig intensieve begeleiding.
 • Grip op geld
  Bij veel Amsterdammers die in problemen raken, speelt geld een rol. In veel gevallen is er geld tekort, maar vaker nog hebben mensen geen grip meer op hun financiële situatie. Met schuldhulpverlening, budgetcursussen en informatie & advies helpt CentraM hen die grip terug te krijgen.
 • Meedoen
  Alle Amsterdammers moeten de kans krijgen mee te doen aan de samenleving. Materiële of psychosociale problemen zijn op zich al erg genoeg, ze mogen niet ook nog eens de maatschappelijke participatie belemmeren. Met bijvoorbeeld mantelzorgondersteuning, bestrijding van eenzaamheid en trajectbegeleiding inburgering stimuleert CentraM deelname aan de samenleving.

CentraM rekent  stadsdeel Amsterdam Centrum tot haar primaire werkgebied, maar werkt ook in de rest van de stad en voor andere opdrachtgevers

Cordaan (www.cordaan.nl)
De Ruijterkade 7
1013 AA Amsterdam
4356300

Cordaan biedt thuiszorg, geestelijke zorg, verpleegzorg, paramedische zorg en revalidatie.

Cordaan (Thuiszorg) 
088 2673226
Voor zorgbemiddeling in de thuiszorg kunt u bellen met de frontoffice van Cordaan Thuiszorg: (020) 886 00 00.

De link van Cordaan thuisdiensten www.cordaanthuisdiensten.nl

Voor het aanvragen van huishoudelijke hulp bij Cordaan Thuisdiensten kunt u online het aanvraagformulier invullen.

Boodschappenservice lokaal &sociaal (www.lokaalsociaal.com)

Lokaal & sociaal is  een samenwerkingspartner van Cordaan, Amstelring en Elisabeth Otter-Knoll. Wanneer u lid hiervan bent (eenmalig 10 euro) ontvangt u korting van 10% op de bezorgprijs van 5 euro.

Lokaal & sociaal richt zich op het sociaal maatschappelijk ondersteunen van Amsterdammers van 65 jaar en ouder. Dit doet zij door middel van haar boodschappenservice.

Buurtzorg (www.buurtzorgnederland.com)
Gegevens  voor de Nieuwmarkt:

Adres: Recht Boomssloot 52

1011 EC Amsterdam

Tel.:06 – 22919112

Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden zorg thuis levert. Het gaat hierbij om verpleging en persoonlijke verzorging. Onze medewerkers kijken samen met u wat er aan zorg nodig is en zoeken samen met u en uw omgeving naar oplossingen.

Emile, De thuiszorg van vandaag (www.emile.nu)

Tweede Goudsbloemdwarsstraat 18

1015JZ Amsterdam

06 143 888 22   (info@emile.nu)

 

Een particulier initiatief van “emile” in 2005 gestart.

Zij zetten voor hulp en zorg studenten wijkverpleging in, die wel al een erkend MBO diploma gehaald hebben.

Scholieren zetten ze in als poetshulp. Zie ook hun website.

Kruispost (www.oudezijds100.nl)
Oude Zijds Voorburgwal 129
1012 EP Amsterdam
6249031

De Kruispost biedt hulp en  beantwoordt vragen op het gebied van maatschappelijke opvang, medische en psychosociale zorg en medisch maatschappelijk werk aan niet verzekerden.

 

Sociaal Wijkteam (www.sociaalwijkteamamsterdam.nl/)

In ieder huis van de buurt is wekelijks een “Pluspunt”.

Zo ook in de De Boomsspijker: Pluspunt “De Boomsspijker”; (Rechtboomsloot 52).

Maandag 9.30-11.30 uur is er wekelijks een doe-het-zelf-inloop, waarbij u hulp kunt krijgen bij het vinden van een antwoord op uw vragen, invullen van formulieren, schrijven van een brief en bellen met instanties.

In het Sociaal Wijkteam hebben CentraM, IJsterk en het wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael de krachten gebundeld. Samen met cliënten, de mensen in hun omgeving of uit de buurt lossen we op wat simpel en snel kan. Wordt het ingewikkelder, dan zorgen we dat ze bij de juiste instantie komen. Wij helpen bij het uitwerken van ideeën voor de buurt. Daarvoor zijn wij ook de spil in de buurt.

De partners van de sociaal wijkteams CentraM, IJsterk en het wijkcentrum Jordaan/Gouden Reael hebben analyses gemaakt van alle wijken. Deze zijn tot stand gekomen door in gesprek te gaan met bewoners en stakeholders, registratiecijfers te analyseren en door de analyse van het stadsdeel en het statische materiaal van de gemeente  hierbij te betrekken. Op deze manier zijn  de kansen en de problemen in kaart gebracht. Uit de analyses komen drie manifeste probleemgebieden naar voren: armoede, eenzaamheid en langer zelfstandig thuis wonen. In afstemming met het stadsdeel is besloten om op deze drie terreinen meerjarenprogramma’s te ontwikkelen.

Financiële voorzieningen voor mensen met een laag inkomen of weinig geld
Zie:
www.amsterdam.nl/pakjekans

Hier vind je dertig regelingen voor van elkaar verschillende groepen bewoners.
Je kunt ook bellen: 2526000.


CABO, voor oudere migranten (www.caboamsterdam.nl)
Keizersgracht 334
1016 EZ Amsterdam
4897489

CABO zet zich in voor het optimaal maatschappelijk meedoen van oudere migranten in Amsterdam.

 

Zuster Jansen Thuiszorg (https://www.zusterjansen.nl

Zuster Jansen is een thuiszorgorganisatie die gevestigd is in Amsterdam, maar met een breed zorgaanbod landelijk actief is met regionale teams. 

Zorg naar de behoefte van ouderen en daarnaast 24-uurs zorg en verpleging en palliatieve zorg.

Actief in Amsterdam, zie de Amsterdamse pagina: https://www.zusterjansen.nl/werkgebied/particuliere-thuiszorg-amsterdam/.

Op onze website informatieve zorgartikelen, ook voor mantelzorgers en familieleden. 

 

Activiteiten(centra)

Stadsdorp Nieuwmarkt (www.stadsdorpnieuwmarkt.nl)
zie de site voor uitgangspunten en activiteiten

Buurtcentrum de Boomsspijker 
Rechtboomssloot 52.
1011 EC Amsterdam

6264002

Dock heeft aantrekkelijke betaalbare cursussen, lessen, activiteiten en clubs. Ook biedt Dock in overleg gratis spreekuren en onderdak aan verenigingen, belangenorganisaties en buurtgroepen..

Klik ook op Buurtcentrum De Boomsspijker voor het activiteitenoverzicht

Maaltijden

Er bestaat  de mogelijkheid om 1 x per maand te eten in De Boomsspijker (adres hierboven):
op een vrijdag ‘Chef Ferdy kookt’, een aantrekkelijk 3 gangen menu voor 10 euro.

 

De Boomsspijker
De Nemokeuken gaat elke maand een traditionele Poolse, Oekraiense of Russische buurtmaaltijd koken in de Boomsspijker voor € 6,00 (adres hierboven). Een keer per maand op vrijdagavond om 18.00u. Te beginnen op 22 januari 2016. Daarna op 19 februari, 18 maart enzovoort.

Iedereen is welkom. Tijdens en na de maaltijd wordt er een toegift (thema) opgediend. Het centrale thema is de Slavische cultuur: datgene wat Polen, Oekraiene en Rusland gemeenschappelijk hebben. Inspiratie en gerechten doet men op bij de Poolse, Oekraiense en Russische oma, want Babcia heeft alles meegemaakt: de oorlog, het communisme en wat daarna kwam. Ze is het hart van de Slavische wereld.

Resereveren: voetpaden@gmail.com of bel 6817013

 

De Flesseman

Nieuwmarkt 77 
1011MA 

T: 020 620 48 90

Restaurant met eigen keuken, à la carte, dagmenu of vegetarisch menu (soep €0,90, hoofdgerecht € 7,60 – met stadspas € 5,10 -, dessert € 0,90). Bij drie gangen zijn de totale kosten dus €9,40, met stadspas € 6,90. Er wordt iedere dag gekookt. De bar gaat om 16.00u open, vanaf 17.30u kan er gegeten worden. Aanmelden is niet noodzakelijk, wel graag als je met een groep komt.

De Flesseman heeft ook maaltijdvoorziening aan huis voor buurtbewoners

 

Buurtrestaurant “De Halve Wereld” (www.dehalvewereld.nl)

Turfsteeg 2

1011VT Amsterdam

06 28103808

 

Een groep vrijwilligers uit de Waterlooplein buurt verzorgt maandelijks op een donderdag een 3 gangenmenu à 5 euro voor iedereen die lekker en goedkoop wil eten en de buren wil ontmoeten. Iedereen is welkom.

Er wordt een vegetarisch 3 gangen menu gekookt . Mocht iemand bereid zijn mee te koken of te helpen met de afwas e.d. kan men zelfs gratis mee eten

Huis de Pinto, literair en cultureel centrum (www.huisdepinto.nl)

Sint Anthoniebreestraat 69

1011 HB Amsterdam
3700210

 

Huis de Pinto is een ontmoetingsplek met een gevarieerd cultureel programma. Men kan er kranten en tijdschriften lezen, koffie en thee drinken en met elkaar van gedachten wisselen.
Huis de Pinto heeft een ruilbibliotheek. Er is een leeszaal waar men in alle rust kan lezen.

Huis de Pinto programmeert boekpresentaties, lezingen, muziekoptredens, filosofiecursussen, kunstprojecten, tentoonstellingen, filmvoorstellingen, mogelijkheden om samen te eten  en nog veel meer.
Actuele informatie vindt u op de site.

 

Zie voor ander cultureel aanbod ook de bevriende podia op de site van Stadsdorp Nieuwmarkt.

 

 

Wonen

Zelfstandig wonen

Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW) (info@steunpuntwonen.nl)
Nieuwe Zijds Voorburgwal 32
1012 RZ Amsterdam
5230130

 

Zelfstandige en sterke bewoners en bewonersorganisaties zijn essentieel voor fijn wonen in een goede buurt. Individuele bewoners, bewonerscommissies, huurders, huurderskoepels, belangenverenigingen en bewoners met  vragen over wonen kunnen bij het ASW terecht. Zo verstevigen bewoners hun grip en invloed op hun eigen buurt en daarmee hun zelfstandigheid. Het ASW ondersteunt bewoners van het wegwijs maken van bewoners in de buurt tot het opzetten van een buurtcoöperatie.

Enkele voorbeelden:

 • Ondersteuning van bewoners en –commissies:
  bij de lokale teams van het ASW kunnen huurders en eigenaar-bewoners terecht met al hun vragen en klachten over wonen. De wijksteunpunten helpen bij deze problemen.
 • Het ASW ondersteunt de belangenbeweging voor woongroepen voor bewoners met een beperking en bekijkt samen met Cliëntenbelang (zie ‘belangenorganisaties’ hieronder) hoe in Amsterdam zorg in de wijk een regulier onderdeel kan worden van de buurtstructuur.

Ouderencentra

De Flesseman (www.infoflesseman@amsta.nl)

Nieuwmarkt 77 
1011MA 

T: 020 620 48 90

De Flesseman biedt:

Verzorging en indien nodig verpleging, tijdelijke opname en zorg aan huis.

Er is een dagproject voor licht dementerenden. Hiervoor is een indicatie van het CIZ vereist.

Meer informatie is te vinden op www.amsta.nl

Er is een activiteitenprogramma, dat ook voor buurtbewoners bestemd is. Zo is er iedere dinsdagochtend om 11.00u yoga, iedere woensdagochtend om 10.30u gymnastiek en een keer in de maand op woensdagmiddag bingo met loterij. Zie het programma van de Flesseman.

Er is tevens een kapsalon, een wasserette, een winkel en een tuin. Ook kan men daar fysiotherapie krijgen.

Huisdieren zijn toegestaan

 

Mozaïekhofje, kleinschalig wonen (www.amsta.nl )
Dijkdwarsstraat 1-5
1011 DZ  Amsterdam
6204270

Als u vanwege dementieverschijnselen verpleeghuiszorg nodig heeft, kunt u in het Mozaïekhofje in een beschermde, herkenbare omgeving kleinschalig wonen. Zoveel mogelijk zoals u dat gewend bent.

Het Mozaïekhofje bestaat uit drie groepswoningen voor 6 personen.

Dr. Sarphatihuis (www.amsta.nl )
Roeterstraat 2

1018WC Amsterdam

5540404

 

Het Dr. Sarphatihuis is een centrum voor verpleeghuiszorg en biedt:

verpleeghuiszorg somatiek en somatiek plus (gedragsproblemen),

Verpleeghuiszorg psychogeriatrie (24 uurs en dagbehandeling),

Intensieve zorg psychogeriatrie

Verpleeghuiszorg korsakov,

Verpleeghuiszorg Huntington,

Nachtopvang.

En verder onder mee een restaurant met eigen keuken, kapsalon, pedicure, grote tuinen, logeermogelijkheden voor familie (zie de site voor alles wat men biedt)

Goodwillburg, ouderencentrum

(www.legerdesheils/goodwillcentra-amsterdam/goodwillburgh.nl)
Anne Frankstraat 2 t/m 212
1011 SR Amsterdam
5535455

De zorgvisie van de medewerkers is ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen, eventueel met behulp van de verschillende soorten zorg die beschikbaar zijn. In de Goodwillburgh woont men zelfstandig, maar kan gebruik gemaakt worden van alle diensten die het complex biedt. De Goodwillburgh telt 103 woningen, waarvan 16 één kamerwoningen en 87 twee kamerwoningen.

Doelgroep
Ouderen van minimaal 60 jaar oud. 75 Plussers en ouderen met een Wibo-indicatie hebben voorrang. Bij afhankelijkheid van zorg is de Goodwillburgh ook een optie, mits de situatie dit toe laat. De mogelijkheid voor verpleegzorg is aanwezig. De Goodwillburgh is opgezet vanuit een Christelijke levensbeschouwing, maar cliënten hoeven niet tot het Leger des Heils te behoren.

Huize Plantage (www.huizeplantage.nl)
Henri Polaklaan 11  A
1018 CP Amsterdam
4274357
           
Huize Plantage is in 1999 opgericht als het eerste particuliere verzorgingshuis in Amsterdam. Het ligt in de mooie en rustige Henri Polaklaan, vlak bij Artis en de Hortus Botanicus. Het wooncomplex bevat tien luxe appartementen.

Huize Plantage wil haar bewoners een nieuw thuis bieden. Dit houdt in dat zij er met behoud van privacy in een huiselijke sfeer kunnen wonen en zorg naar wens krijgen. Huize Plantage wil voldoen aan de behoefte aan veiligheid en zorg, in een omgeving die warmte en gastvrijheid uitstraalt en een exclusief karakter heeft. De kleinschalige opzet draagt daar aan bij.

Mantelzorgondersteuning

Markant, centrum voor mantelzorg (www.markant.org)
Zwanenburgwal 206
1011 HJ Amsterdam
886880

Markant ondersteunt mantelzorgers, mensen die belangeloos en langdurig zorgen voor een familielid, buurvrouw, vriend of iemand anders in de directe omgeving, die een beperking heeft of chronisch ziek is.  Met informatie, advies en cursussen ondersteunen ze mantelzorgers om de balans te vinden tussen zorgen voor de ander en zorgen voor zichzelf. Ook zetten ze vrijwilligers in om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten.

De regenboog Groep (info@deregenboog.org )

Droogbak 1-D

1013 GE Amsterdam

5317600

 

De Regenboog Groep stimuleert de ontwikkeling van mensen in (sociale) armoede zodat zij actief kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Zij hebben verschillende projecten. Een daarvan is “Mantelzorg – ondersteuning.

Zij bieden een luisterend oor aan de mantelzorg, steunen, denken mee en geven praktische adviezen vanuit hun ervaring en expertise.

 

Fello (www.getfello.com)
Fello maakt samen zorgen simpel. Fello is een gratis app waarmee je de dagelijkse zorg voor een familielid beter kunt afstemmen. Gratis te downloaden als app voor IOS en Android. Je kunt ook meedoen via hun website.

Hand en spandiensten

Burennetwerk (www.burennetwerk.nl)
Nieuwe Herengracht 18
1018DP Amsterdam

6239771  (info@burennetwerk.nl)

Burennetwerk helpt een goede buur te vinden als je eenvoudige hulp nodig hebt en zelf te weinig financiële middelen hebt om hulp in te kopen. Ook kun je jezelf aanmelden als goede buur.

De helpdesk is te bereiken op bovenstaand nummer van maandag t/m donderdag van 9.00-12.00 uur. Mailen kan altijd: helpdesk@burennetwerk.nl;

 

De DAM van Stadsdorp Nieuwmarkt,

Kijk op de site van Stadsdorp Nieuwmarkt en kijk vervolgens onder Dienst en Activiteiten Markt (DAM). Via info@stadsdorpnieuwmakt.nl kunt u reageren op een vraag of aanbod, of kunt u zelf een aanbod doen of een vraag stellen.

De DAMbouwer koppelt via de mail, zo gauw er een match is, vraag en aanbod aan elkaar. Er wordt dan als het ware een “DAMmetje gelegd”. Het gaat niet alleen om een uitruil van burenhulp, maar ook bv om  een vraag of aanbod die hobbies of andere activiteiten betreffen.

Ook kun je je aanmelden of zelf initiatief nemen voor gezamenlijke activiteiten. Zie op de site voor de overzichten.He

 

BUUV voor en door bewoners (buuv.nu)

Buuv is een buurtmarktplaats voor en door bewoners waar vraag en aabod elkaar vinden. Bij Buuv gaat het om diensten die je als bewoners voor elkaar kan doen zonder dat er iets tegenover staat.

In Amsterdam is er een BUUV Amsterdam Zuid en een BUUV Amsterdam Oost. 

 

Stichting seniorenstudent (www.seniorenstudent.nl)
De Stichting Seniorenstudent is in mei 2014 opgericht en heeft als doel senioren te helpen, van gezelschap te voorzien, hun zelfredzaamheid te vergroten en hun sociale netwerk uit te breiden. Dit wordt verwezenlijkt door hen te koppelen aan een veelzijdige energieke en betrouwbare hulp: een student.
Voor studenten biedt SeniorenStudent een kans om gedurende hun studietijd een maatschappelijke functie te vervullen waarbij ze mensen van een andere generatie leren kennen en leren om iemand intensief te begeleiden en ondersteunen. Bovendien doen zij relevante en studiegerelateerde werkervaring op, waardoor ze na afstuderen makkelijker een baan kunnen vinden.

Eenmalig inschrijfgeld: €25,-Per uur: €12,50 voor allerlei klusjes, zie site. Daarop is ook het project Jong+Oud=Goud  van deze stichting te vinden.

 

Oopoeh (www.oophoe.nl)

Zwanenburgwal 206-4

1011 JH Amsterdam

7853745

info@oopoeh.nl

Stichting Oopoeh stimuleert ouderen zich in te zetten als maatje voor huisdieren in de buurt. Oopoeh wil hiermee ouderen helpen aan meer gezelschap en beweging, baasjes helpen aan een betrouwbare oppas en huisdieren helpen aan de aandacht en verzorging die zij nodig hebben.

 

Klussen

Klus-student (www.klus-student.nl)

Klusstudenten vormen, samen met een team van gedreven professionals, een betrouwbaar en voordelig klusbedrijf. Zie voor de mogelijkheden en de tarieven hun site.

 

Belangenbehartiging

ANBO, de bond voor vijftig plussers, Gewest Amsterdam (www.anbo.nl)
Plantage Middenlaan 14
1018 DD Amsterdam
6244067

ANBO komt op voor de belangen van senioren.

Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) (www.pcobamsterdam.nl)
Plantage Middenlaan 14
1018 DD Amsterdam
6464067

De Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) is een landelijke organisatie die vanuit een protestants-christelijke inspiratie de belangen van ouderen behartigt.

Protestants christelijke inspiratie wil zeggen: beklemtonen van het belang van het nemen van eigen verantwoordelijkheid, gevoel tonen voor het belang van verantwoordelijkheid voor de zwakkeren, oog hebben voor de nalatenschap van onze generatie aan volgende generaties.

Belangenbehartiging wil zeggen: het uitoefenen van invloed op de politieke besluitvorming op het vlak van de belangen van ouderen, het bieden van een podium waarop ouderenhun mening kunnen geven.

Naast belangenbehartiging doet de PCOB aan voorlichting, bezinning en ontspanning.

Cliëntenbelang Amsterdam (www.clientenbelangamsterdam.nl)
Plantage Middenlaan 14
1018 DD Amsterdam
7525100

Cliëntenbelang Amsterdam is een vereniging met een duidelijk doel:de kwaliteit van leven verbeteren van mensen die dat hard nodig hebben. Denk aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen, mantelzorgers en mensen met een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking. Cliëntenbelang behartigt de belangen op levensgebieden zoals zorg, welzijn, toegankelijkheid, wonen, vervoer, arbeid en inkomen. De cliënt staat hierbij centraal. Het uitgangspunt is de kracht van de cliënt, niet de beperking.


V
rijwilligers organisaties

 

Nederlands Rode Kruis (amsterdam.rodekruis.nl)

Valkenburgerstraat 24
1011 LZ Amsterdam
6226211

Vrijwilligers staan klaar voor kwetsbare Amsterdammers, zodat zij in tijden van nood niet alleen staan. Ze zetten zich in voor noodhulp, evenementenhulp, EHBO cursussen en projecten om mensen te versterken, zodat ze zich zelf beter kunnen redden.

Unie van Vrijwilligers (uvvnet.nl/afdeling/amsterdam)
Brouwersgracht 270 b
1013 HG Amsterdam
6207068

De afdeling Amsterdam verricht vrijwilligerswerk in ziekenhuizen en zorginstellingen en verricht vriendschappelijk huisbezoek en nog enkele kleinere activiteiten in de gemeente Amsterdam.

Gilde Amsterdam (www.gildeamsterdam.nl)
Keizersgracht 346
1016 EZ
6254450

Enthousiaste gildevrijwilligers willen van Amsterdam een beter Amsterdam maken.
Een stad waar mensen prettig met elkaar om gaan en wat voor elkaar over hebben.
In grote lijnen doet men aan: advies en begeleiding, taalbegeleiding, stadswandelingen en verhalen vertellen.

De website biedt informatie hoe men zelf vrijwilliger kan worden. De site biedt ook     informatie aan diegenen die van gildevrijwilligers gebruik willen maken, zoals
– burgerinitiatieven, stichtingen, verenigingen
– iedereen die zin heeft in een leuke stadswandeling
– anderstaligen
– etc.

 

Vrijwilligerscentrale Amsterdam (www.vca.nu)
Geldersekade 101
1011 EM Amsterdam
5301220

VCA is een stedelijke Organisatie, die al 25 jaar bestaat. VCA ondersteunt vrijwilligerswerk in de volle breedte in de stad. De belangrijkste activiteiten zijn bemiddeling van vrijwilligers, adviseren van vrijwilligersorganisaties en de promotie van vrijwilligerswerk. VCA geeft ook voorlichtingen, trainingen en workshops. Daarnaast voert men projecten uit, waarmee ze bepaalde groepen extra aandacht geven of innovatieve producten ontwikkelen.

 

Overlegstructuren en adviesorganen

Ouderen Advies Raad Amsterdam Centrum (www.ouderenadviesraad-amsterdamcentrum.nl)
Kerkstraat 322M
1017 HC Amsterdam

Wat betekent ouder worden voor de bewoners van Amsterdam Centrum?
Waar lopen zij in het dagelijks leven tegenaan en hoe speelt de Bestuurscommissie Centrum in op oudere inwoners?

De Ouderen Advies Raad Amsterdam Centrum (hierna te noemen OAR Centrum) brengt daarover gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Bestuurscommissie Centrum en aan andere relevante organisaties. De belangen en de positie van ouderen in Amsterdam Centrum staan daarbij centraal.

De OAR-en hebben een overkoepelend Netwerk in Amsterdam, de NOAR (saarboerlage@gmail.com).

Wmo platform, Centrum Amsterdam
Postbus 202
1000 AE Amsterdam
wmoplatformca@gmail.com

Wijktafel
Coördinator wijktafel Oost: Anke Weber: A.Weber@ijsterk.nl

Deelnemers aan wijktafels zijn formele en informele organisaties, die in een bepaald gebied een rol spelen in het domein zorg/welzijn. Wijktafels zijn opgezet als netwerkoverleggen met als doel/functie: op de hoogte zijn van elkaars werkwijze en doelen.

Gezondheid in de Nieuwmarkt

Amsterdam Centrum fysio- en manuele therapie (www.fysio-amsterdam.nl)
Sint Antoniebreestraat 88
1011 HB Amsterdam
6231706

Chinese Acupunctuur praktijk (www.chineseacupunctuurpraktijk.nl)
Geldersekade 94 eerste verdieping
1012 BM Amsterdam
6006730

Chinese Medical Centre (www.shenzhou.com)
Geldersekade 67-73
1011 EK Amsterdam
6235060

Dierplaagbeheersing (www.ggd.amsterdam.nl)
Nieuwe Achtergracht 100
1018 WT Amsterdam
5555600

Good food advice (www.goodfoodadvice.nl)
Sint Antoniebreestraat 88
1011 HB Amsterdam
06 51178763

Korte Keizerdwarsstraat fysiotherapeuten (www.nannadewaele.nl en www.gertrudpijnenburg.nl)
Korte Keizerdwarsstraat 8
1011 GJ Amsterdam
6225477

Mensen bewegen, praktijk voor oefentherapie Cesar (www.mensenbewegen.nl)
Sint Antoniebreestraat 88
1011 HB Amsterdam
06 2188 7705

Mirjam Bruin, fysiotherapie (www.mirjambruin.nl)
Jodenbreestraat 6
1011 NK Amsterdam
6654044

Yorbody fysiotherapie (www.yorfysio.nl)
Valkenburgerstraat 28
1011 LZ Amsterdam
Ariane 06 19848422
Jaap 06 47740891

GoFysio (www.gofysio.nl)
Valkenburgerstraat 188 E
1011 NC Amsterdam
6183578

Mentrum, geestelijke gezondheidszorg (www.mentrum.nl)
Nieuwe Kerkstraat 156
1018 VM  Amsterdam
5905555

Mentrum is er voor volwassen Amsterdammers die een ernstige psychiatrische aandoening en/of verslaving hebben. Zij kunnen bij Mentrum terecht voor een specialistische, intensieve behandeling en voor begeleiding en zorg.

Amsta (www.amsta.nl)

Amsta verzorgt:
Diëtetiek
Ergotherapie
Fysiotherapie

Logopedie

Huisartsen, tandartsen en apotheken kunnen desgewenst ook opgenomen worden.

Fondsen, die projecten voor ouderen ondersteunen

RCOAK (Rooms Catholijk Oude Armen Kantoor) (www.rcoak.nl)
Keizersgracht 334
1016 EZ Amsterdam
632288

Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) is een Amsterdams charitatief vermogensfonds gevestigd in een van de twee hofjes van Stichting RCOAK, ‘Liefde is het Fondament’, aan de Keizersgracht te Amsterdam. Het fonds ondersteunt uit de opbrengst van hun vermogen initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen bevorderen.

Zie de site voor voorwaarden en wijze van aanvragen indienen.

 

Fonds Sluyterman van Loo (www.fondssluytermanvanloo.nl)

Velserweg 20

1942 LD Beverwijk

0251 260650 (info@sluytermanvanloo.nl)

 

Fonds Sluyterman van Loo – Ouderenprojecten bevordert de kwaliteit van leven van ouderen in Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Het fonds ondersteunt jaarlijks enkele honderden initiatieven met een financiële bijdrage. Dit zijn projecten die zich primair richten op (het welzijn van) kwetsbare ouderen. In veel van deze projecten spelen vrijwilligers, met name actieve senioren, een belangrijke rol.

De kernwaarden van het fonds zijn:

Waardigheid gezien worden en jezelf zien | van betekenis zijn en blijven
Zingeving      waarvoor kom ik mijn bed uit | terugblikken op het leven | verdieping
Autonomie
    regie behouden | keuzes kunnen maken.

Fonds Sluyterman van Loo is een onafhankelijke stichting die over eigen financiële middelen beschikt.
Zie de site voor voorwaarden en wijze van aanvragen indienen.

 

Andere nuttige telefoonnummers

112                  voor spoedeisende actie door derden
113                  voor steun bij acute psychische problemen
0900 8844       voor niet spoed eisende hulp politie
088 0030600  huisartsenpost in OLVG tevens spoedeisende hulp
4214868          steunpunt wonen: ondersteunt en verwijst naar de juiste instanties

NOG ONDERBRENGEN

Werkgroep Ouderen Nieuwmarkt

Chinese Vereniging in Nederland Ya Fin
Rechtboomssloot 5
1011 CR Amsterdam
6233191