Activiteitenclubs

Diensten- en Activiteiten Markt (DAM)

Hulpaanbod of -vraag (het Dienstendeel van de DAM-borden) is na 11 jaar opgehouden. Er was te weinig actie. Zie de uitleg verderop.

Actief blijven: de activiteitenclubs – je kunt er ook een oprichten

  • Activiteitenmarkt: sluit je aan bij een clubje binnen het stadsdorp of richt er zelf een op. Je kunt direct verder scrollen naar een aantal alinea’s lager, Aanmelden DAM. Je kunt ook kijken of er al clubs zijn die bij je belangstelling passen. Ga dan naar DAMbord Activiteitenclubs.

Dienstenmarkt opgeheven

Het gedeelte van het DAM-bord met hulpvraag en -aanbod is van de site gehaald. Er werd te weinig gebruik van gemaakt. Het lijkt erop dat stadsdorpers óf  zo goed voor zichzelf kunnen zorgen dat zij hulp vrijwel nooit nodig hebben, óf dat in de elf jaar dat het staddorp bestaat, velen de kortste weg naar elkaar hebben gevonden en rechtstreeks om hulp vragen. De D in DAM, Diensten- en Activiteiten Markt, stond voor die helpende diensten.
Wat nog steeds belangstellenden trekt zijn de clubs: ga naar DAMbord ACTIVITEITEN-CLUBS  of  richt zelf een club op. Omdat de D in in het DAMbord niet meer wordt gedekt door de inhoud zou het eigenlijk AM-bord moeten heten van Activiteiten Markt. Maar ach, we bleven ook heel lang PTT zeggen, ook toen er al lang geen telegrafie meer aan te pas kwam, dus DAM-bord blijft voorlopig DAM-bord.

Activiteitenmarkt

De aanmelding voor meedoen in een of meer van de  Activiteitenclubs kun je verderop in het formulier hieronder invullen. Je vindt ook een link naar een aanmeld-e-mail bij de beschrijving van elke activiteiten in het overzicht Activiteitenclubs.