Aanmeldformulier DAM

Je wilt iets doen, je hebt een vraag of een aanbod

Je hebt een vraag / je biedt een helpende hand aan – of vraagt die helpende hand / je wilt je aansluiten bij een activiteitenclub – of er een oprichten

Diensten- en Activiteiten Markt (DAM)

  • Dienstenmarkt: je biedt een helpende hand aan in iets dat bij je past en waarvoor tijd wilt vrijmaken. Of je vraagt die helpende hand van een ander. Je kunt direct verder scrollen naar een aantal alinea’s lager, Aanmelden DAM. Je kunt ook eerst kijken of er al een vraag geplaatst is die bij je aanbod past of een aanbod dat bij je vraag past. Ga in dat geval naar DAMbord Diensten. Of lees eerst hieronder meer over hoe het werkt.
  • Activiteitenmarkt: sluit je aan bij een clubje binnen het stadsdorp of richt er zelf een op. Je kunt direct verder scrollen naar een aantal alinea’s lager, Aanmelden DAM. Je kunt ook kijken of er al clubs zijn die bij je belangstelling passen. Ga in dat geval eerst naar DAMbord Activiteitenclubs.

 

 Het formulier Aanmelden DAM, enkele alinea’s hieronder, begint met in te vullen naam- (mail)adresgegevens en dergelijke. Daarna volgt het invulgedeelte Diensten (elkaar helpen, veelal een-op-een) en vervolgens daarna het invulgedeelte Activiteitenclubs (aanmelden voor een club of er een oprichten).

Dienstenmarkt – hoe werkt het

Met dit formulier geef je aan een dienst (helpende hand) te willen aanbieden of vragen op de DAM (Diensten- en Activiteiten Markt). Je aanbod/vraag wordt door de DAMbouwers (vertrouwenspersonen op de achtergrond) vergeleken met aanbiedingen/vragen op het DAMbord Diensten. Als er een passende combinatie blijkt te zijn, ontvangen jij en de ander daarvan bericht met de beide e-mailadressen. Zodra je het e-mailcontact zelf aangaat, is het aan jou om telefoonnummer, adres e.d. uit te wisselen. Het stadsdorp blijft buiten jullie verdere afspraken. Je kunt dus zelf bepalen in welk tempo je jezelf aan de ander meer bekend maakt.

Mocht een aanbod blijken niet helemaal te passen op de vraag, dan kan dit bij het e-mailcontact al blijken en kun je afscheid nemen zonder dat telefoon en huisadres zijn uitgewisseld.

Ook kan het voorkomen dat de DAMbouwers erover twijfelen of een vraag goed op een aanbod past. In dat geval zenden zij een e-mail met de vraag om verduidelijking.

Waarom moet je ook je huisadres en telefoonnummer opgeven op dit formulier als je bij het maken van een DAMmetje eerst alleen met je e-mailadres werkt?

Dit is om reden van veiligheid. De vertrouwenspersonen (DAMbouwers) maken je telefoonnummer en adres niet aan de ander bekend. Dat doe je zelf als je vindt dat het moment in je e-mailcontact er rijp voor is. Zie hiervoor ook de pagina privacy en veiligheid.

Activiteitenmarkt

De aanmelding voor meedoen in een of meer van de  Activiteitenclubs kun je verderop in het formulier hieronder invullen. Er ook een link naar aanmeld-e-mail bij de beschrijving van elke activiteiten in het overzicht Activiteitenclubs.


Aanmelden DAM

Vul het formulier hieronder zo volledig mogelijk in

Van velden met een sterretje (*) is invulling vereist

Naam en adresgegevens blijven bij de DAMbouwers, de vertrouwenspersonen die de uitwisselingen in de Diensten- en Activiteiten Markt coördineren.

E-mailadres (*)

 

Voornaam (*)

Tussenvoegsel(s)

Achternaam (*)

 

Straat en huisnummer (*)

Postcode en plaats (*)

 

Mobiel telefoonnummer

Vast telefoonnummer

 

Volgnummer

 

De Nieuwsbrief van Stadsdorp Nieuwmarkt ontvangen?

Als je de nieuwsbrief wilt ontvangen, vul dan ook je gegevens in na het klikken op: NIEUWSBRIEF

 

Diensten (vragen of aanbieden)

Vragen

Ik vraag om een dienst (hieronder zo concreet mogelijk beschrijven)

Aanbieden

Ik bied een dienst aan (hieronder zo concreet mogelijk beschrijven)

 

Activiteiten/clubs

Deelnemen

Ik wil deelnemen aan een activiteit/club (hieronder zo concreet mogelijk beschrijven)

Opzetten

Ik wil een activiteit/club opzetten (hieronder zo concreet mogelijk beschrijven)

 
Voorbeelden van de al bestaande clubs zijn te vinden op het overzicht Activiteitenclubs.
 

Ik ben geen robot
Vink het vakje hieronder aan om te voorkomen dat dit formulier misbruikt wordt voor spam:

 

Ik heb de privacyverklaring gelezen

 

 

Laat ons weten als je niet binnen 7 dagen na het sturen van het contactformulier van ons hoort.

De organisatie van de DAM kan contact met je opnemen als je vraag of aanbod niet helemaal duidelijk is, of tot een misverstand zou kunnen leiden.

Als op je vraag of aanbod lange tijd niet wordt ingegaan, kan de organisatie van de DAM contact met je opnemen met het voorstel je vraag of aanbod in te trekken of anders te formuleren.

Als je na een DAMmetje nog verslag wilt uitbrengen aan het stadsdorp is dat zeer welkom. Zend dat dan aan de vertrouwenspersonen.

 

| TERUG > HOME |