Aanmeldformulier DAM

Diensten- en Activiteiten Markt (DAM)

Hulpaanbod of -vraag

Aansluiten bij een activiteitenclub – of er een oprichten

 • Dienstenmarkt: je biedt een helpende hand aan in iets dat bij je past en waarvoor tijd wilt vrijmaken. Of je vraagt die helpende hand van een ander. Je kunt direct verder scrollen naar een aantal alinea’s lager, Aanmelden DAM. Je kunt ook eerst kijken of er al een vraag geplaatst is die bij je aanbod past of een aanbod dat bij je vraag past. Ga dan naar DAMbord Diensten. Hieronder lees je meer over hoe het werkt.
 • Activiteitenmarkt: sluit je aan bij een clubje binnen het stadsdorp of richt er zelf een op. Je kunt direct verder scrollen naar een aantal alinea’s lager, Aanmelden DAM. Je kunt ook kijken of er al clubs zijn die bij je belangstelling passen. Ga dan naar DAMbord Activiteitenclubs.

Dienstenmarkt – hoe werkt het

Als je aangeeft een dienst (helpende hand) te willen aanbieden of een dienst vraagt op de DAM wordt je vraag of aanbod door de DAMbouwers (vertrouwenspersonen op de achtergrond) vergeleken met aanbiedingen/vragen op het DAMbord Diensten. Als er een passende combinatie blijkt te zijn, ontvangen jij en de ander daarvan bericht met de beide e-mailadressen. Zodra je het e-mailcontact zelf aangaat, is het aan jou om telefoonnummer, adres e.d. uit te wisselen. Het stadsdorp blijft buiten jullie verdere afspraken. Je kunt dus zelf bepalen in welk tempo je jezelf aan de ander meer bekend maakt.

Mocht een aanbod blijken niet helemaal te passen op de vraag, dan kan dit bij het e-mailcontact al blijken en kun je afscheid nemen zonder dat telefoon en huisadres zijn uitgewisseld.

Ook kan het voorkomen dat de DAMbouwers erover twijfelen of een vraag goed op een aanbod past. In dat geval zenden zij een e-mail met de vraag om verduidelijking.

Als op je vraag of aanbod lange tijd niet wordt ingegaan, kan de organisatie van de DAM contact met je opnemen met het voorstel je vraag of aanbod in te trekken of anders te formuleren.

Waarom moet je ook je huisadres en telefoonnummer opgeven op dit formulier?

Dit is om reden van veiligheid. De vertrouwenspersonen (DAMbouwers) maken je telefoonnummer en adres niet aan de ander bekend. Dat doe je zelf als je vindt dat het moment in je e-mailcontact er rijp voor is. Zie hiervoor ook de pagina privacy en veiligheid.

Activiteitenmarkt

De aanmelding voor meedoen in een of meer van de  Activiteitenclubs kun je verderop in het formulier hieronder invullen. Je vindt ook een link naar een aanmeld-e-mail bij de beschrijving van elke activiteiten in het overzicht Activiteitenclubs.


Aanmelden DAM

Vul het formulier hieronder zo volledig mogelijk in

Van velden met een sterretje (*) is invulling vereist

Naam en adresgegevens blijven bij de DAMbouwers, de vertrouwenspersonen die de uitwisselingen in de Diensten- en Activiteiten Markt coördineren.

  E-mailadres (*)

   

  Voornaam (*)

  Tussenvoegsel(s)

  Achternaam (*)

   

  Straat en huisnummer (*)

  Postcode en plaats (*)

   

  Mobiel telefoonnummer

  Vast telefoonnummer

   

  Volgnummer

   

  De Nieuwsbrief van Stadsdorp Nieuwmarkt ontvangen?

  Als je de nieuwsbrief wilt ontvangen, vul dan ook je gegevens in na het klikken op: NIEUWSBRIEF

   

  Diensten (vragen of aanbieden)

  Vragen

  Ik vraag om een dienst (hieronder zo concreet mogelijk beschrijven)

  Aanbieden

  Ik bied een dienst aan (hieronder zo concreet mogelijk beschrijven)

   

  Activiteiten/clubs

  Deelnemen

  Ik wil deelnemen aan een activiteit/club (hieronder zo concreet mogelijk beschrijven)

  Opzetten

  Ik wil een activiteit/club opzetten (hieronder zo concreet mogelijk beschrijven)

   
  Voorbeelden van de al bestaande clubs zijn te vinden op het overzicht Activiteitenclubs.
   

   

  Ik heb de privacyverklaring gelezen

   

   

  Laat ons weten als je niet binnen 7 dagen na het sturen van het contactformulier van ons hoort.

  Als je na een DAMmetje nog verslag wilt uitbrengen aan het stadsdorp is dat zeer welkom. Zend dat dan aan de vertrouwenspersonen.

   

  | TERUG > HOME |