Voorheen DAMborden, nu ACTIVITEITENCLUBS

ACTIVITEITENCLUBS

Je kunt meedoen aan activiteitenclubs of deze organiseren.

Het DAMbord in de betekenis die het 11 jaar heeft gehad is opgeheven (DAM staat voor Diensten- en Activiteitenmarkt). Er was te weinig belangstelling voor Dienstenuitwisseling. Wel bloeien de Activiteitenclubs en komen er af en toe clubs bij.


ACTIVITEITENCLUBS om je bij aan te sluiten of die je kan oprichten

DAMbord activiteitenclubs