Actualiteiten, Stadsdorp

MAANDELIJKSE BORREL & GROTE BIJEENKOMST

Donderdag 7 april

16:00 uur

(het is dan weer de eerste donderdag van de maand)

Stadsdorpborrel 

Café Captein & Co 

>> adres en meer

Captein 6 BEW X voor webbericht

 

De daarop volgende eerste donderdag van de maand is 5 mei: er volgt nog bericht of de stadsdorpborrel ook op die datum (bevrijdinhsdag) doorgaat. Er is nu nog geen reden om het niet te doen.

Grote bijeenkomst begin april

In april is er weer een grote bijeenkomst van Stadsdorp Nieuwmarkt. Datum en plaats worden nader bekend gemaakt. Volg de berichtgeving op deze site of in de >>nieuwsbrief.

Actualiteiten, Stadsdorp

Stadsdorpborrel & Grote Bijeenkomst

Donderdag

4 februari 16:00 uur

Stadsdorpborrel 

Café Captein & Co 

adres en meer

Donderdag 
18 februari 16:00 uur

Grote Bijeenkomst 
Stadsdorp Nieuwmarkt

Compagnietheater
Kloveniersburgwal 50

P R O G R A M M A

16:00  Inloop-Dam

voor deze gelegenheid: afgeven kleding voor de ruilbeurs

16:30  Tevoorschijn Komen

inleiders, interview, filmpjes 

17:45  Kledingruilbeurs / Borrel / DAM

 

Over het programma (en meer)

zie het artikel in de nieuwsbrief van 3 februari 2016:

Tevoorschijn Komen

Thema van donderdag 18 februari met o.a. ruilbeurs: ruil goede kledingstukken (m/v) die je niet meer draagt

Lees hier de hele nieuwsbrief

Meer lezen…

Actualiteiten, Stadsdorp

zondag 3 januari nieuwjaarsborrel / 7 januari maandborrel / 18 februari grote bijeenkomst

foto Google Streetview

Zondag 3 januari 16 uur is er weer een Nieuwjaarsborrel mét quiz…

(en als je wilt, geef je op voor de maaltijd)

in Paleis van de Weemoed, Oudezijdsvoorburgwal 15 

Opgeven voor de maaltijd op 3 januari

Opgeven kan tot uiterlijk dinsdag 29 december 15:00 uur 

via deze >>link opgeven maaltijd 3 januari.

Lees de gerechten in de >>nieuwsbrief (daar vind je ook een link om je op te geven).

Meer voor je agenda

Donderdagen 7 januari en 4 februari, 16 uur (de gebruikelijke eerste donderdagen van de maand),

stadsdorpborrel in eetcafé Captein & Co, hoek Kromme Waal / Binnenbantammerstraat.

Donderdag 18 februari, 16 uur (wijziging voorbehouden) is er weer een grote stadsdorpbijeenkomst. Hierover krijg je nog bericht.

 

Stadsdorp

BIJEENKOMST

Woensdag 23 september

16:00-19:00 uur 

Stadsdorp Nieuwmarkt 

in het Compagnietheater

Kloveniersburgwal 50

Programma 

16:00      

Inloop / Bar

16:30      

Activiteiten voor de komende tijd

16.45       

Eigentijds nabuurschap

“Hoe maken we meer werk van nabuurschap in Stadsdorp Nieuwmarkt?”

gespreksleider Yellie Alkema

17:15 – 19:00      

Nazit / Bar / DAM-borden

(DAM: Diensten- en Activiteiten Markt)

Stadsdorp

elke 1e donderdag v/d maand stadsdorpborrel

Café Captein & Co (terras)

Hoek Kromme Waal / Binnen Bantammerstraat

Iedere eerste donderdag van de maand 16:00 – 19: 00 uur

  • donderdag 3 december *
  • donderdag 7 januari *
* mits mogelijk binnen de dan geldende coronaregels

Ben je nieuw in Stadsdorp Nieuwmarkt, vraag gerust aan de gasten in het café (of bij mooi weer op het terras) of zij van het stadsdorp zijn.  Je kunt dan een stoel bijschuiven.

Door de coronaregels zullen ook bij minder mooi weer de borrels buiten zijn. Zelfs bij lichte regen is het met warme kleding goed toeven onder het grote zonnescherm.

Openbaar / consumpties voor eigen rekening.

 

Stadsdorp

2 maart grote bijeenkomst

Regie over het Eigen Levenseinde

Vijf video-verhalen van naasten

en informatie van drie deskundigen

Maandag 2 maart 15:45 uur in Splendor
Thema bijeenkomst Stadsdorp Nieuwmarkt
REGIE OVER HET EIGEN LEVENSEINDE

Een humaan levenseinde vooraf regisseren: je kunt erover nadenken, opties doornemen en een voorkeur vormen, maar een besluit nemen en keuzes maken stel je gemakkelijk uit, want lang geeft de tijd je daarin gelijk. Maar onverwacht kan het moment er zijn dat je moet beslissen – opeens is het te laat.
 

Vijf verhalen

Over het voorkomen van ondraaglijk lijden op weg naar het sterven en over een zelfgekozen einde bij voltooid leven, over op tijd euthanasie aanvragen voordat de ziekte een ondraaglijk stadium bereikt heeft en zeker vóór de eerste  tekenen van dementie er zijn, over het accepteren van de nog draaglijke pijn op weg naar het sterven en dan eindigen met palliatieve sedatie: daarover gaat de bijeenkomst op 2 maart. Met vijf verhalen, opgenomen in Stadsdorp Nieuwmarkt over vijf uiteenlopende levenseinden met meer en minder behoud van eigen regie.
 
 
 

Voltooid leven

TH kreeg bericht dat haar zoon (51) zijn leven had beëindigd. Geheel onverwacht en onbegrijpelijk. Een afscheidsbrief met goede uitleg maakte zijn dood voor haar draaglijker. Hij was niet depressief of wanhopig geweest, maar vond dat zijn leven voltooid was. Hij had een pijnloze en trefzekere methode gebruikt en tevoren zijn nabestaanden zoveel mogelijk opruimwerk uit handen genomen.
 

Vroege diagnose dementie

MB’s moeder (92) ervoer al jaren het leven als voltooid en wilde graag euthanasie. Die wens kon pas vervuld worden zodra het begin van dementie kon worden aangetoond. De huisarts bleef aarzelen. Het Expertisecentrum Euthanasie gaf uitkomst. Het bood intensieve begeleiding en onderzoek. Daarin werden Alzheimer én vasculaire dementie aangetoond. Ook werd gewezen op het risico dat bij uitstel de grens van wilsbekwaamheid kon worden overschreden. Enkele weken later is de euthanasie uitgevoerd.
 

Teruggang van cognitief vermogen

FvO’s moeder (92) was al jaren waakzaam om de eerste tekenen van dementie op te merken. Zodra die zich zouden voordoen wilde zij euthanasie aanvragen. Toen zij merkbaar vergeetachtiger werd, vroeg zij haar arts om een onderzoek aan te vragen. Hieruit bleek geen dementie maar wel teruggang van cognitief vermogen. Dit feit en de ervaring dat zij bij tijdelijke opnames herhaaldelijk in een delier geraakte, waren voldoende grond voor de toepassing van de door haar zo gewenste euthanasie.
 

Ondraaglijk lijden

EvdB‘s geliefde kwam in een steeds zwaarder stadium van de ziekte Parkinson, tot hij haar aangaf dat hij die zwaarte niet meer kon dragen. Zij bleef dicht bij hem in zijn besluit euthanasie aan te vragen, in het ernaartoe leven, in het vaststellen met de arts van de datum en de details en in het ondergaan van zijn laatste uren en minuten.
 

Palliatieve sedatie

OK’s moeder kreeg blaaskanker die haar in het terminale stadium bracht voordat zij een plan voor de regie over het einde kon maken. Toch maakte zij welbewuste de keuze om na de laatste behandeling in het het ziekenhuis, waar geen verder perspectief geboden kon worden, niet meer naar huis te gaan, maar naar een hospice. Euthanasie was toen uitgesloten, maar palliatieve sedatie was goed mogelijk; het heeft haar einde verzacht.

Drie deskundigen met informatie

Op het moment van het verschijnen van deze uitnodiging worden de korte video-verhalen opgenomen om op het scherm in Splendor te worden getoond. Naast de vijf verhalen vijf verhalen zijn er drie video-interviews met deskundigen over mogelijkheden, effecten, regels en trajecten.
 

NVVE

Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde

MB is actief voor de NVVE en vertelt over de regels voor euthanasie, de bijbehorende persoonlijke verklaringen en het deponeren daarvan bij medische behandelaars.
 

Coöperatie Laatste Wil

BvH vertelt over de Coöperatie Laatste Wil met 23.000 leden. Zij streven ernaar middelen te kunnen verkrijgen om op een zelf gekozen moment het leven op humane wijze te kunnen beëindigen, zonder bemoeienis of goedkeuring van artsen of hulpverleners.
 

Versterven

FV, arts, vertelt over de keuze om te versterven als vorm om zelf het leven te beëindigen.
Vijf geïnterviewden uit de korte video’s zijn waarschijnlijk aanwezig voor het beantwoorden van vragen. Hiervan zijn er vier mede-stadsdorper.

Niet live maar op video

Het idee om video-verhalen te maken komt voort uit de behoefte de informatie compact te houden, want de bijeenkomst duurt maar krap twee uur (inclusief pauze). Sporen van knippen en plakken zullen dan ook in de video’s zichtbaar zijn – de editor is geen professional.
Een voordeel is dat er informatie kan worden ingevoegd in de vorm van bijschriften. Ook een voordeel is dat de video’s later kunnen worden teruggekeken via de website, voor zover de geïnterviewden daar mee instemmen. De link naar die video’s zal na de bijeenkomst beschikbaar zijn.

 

 

Stadsdorp

dinsdag 21 januari 16:00 uur

Grote bijeenkomst Stadsdorp Nieuwmarkt

Eigen regie en zelfredzaamheid

in De Brakke Grond, Nes 43

 Waar hebben we het eigenlijk over als we – in verband met ouder worden – de begrippen eigen regie en zelfredzaamheid gebruiken?
Wat is er voor nodig om die eigen regie en zelfredzaamheid te behouden?

Netwerkje
Je zult op zijn minst een netwerkje van mensen in je eigen omgeving nodig hebben, waarin ieder de ander ondersteunt in het behouden van de eigen regie.
Hoe pak je de ontwikkeling van je netwerk aan?
En als dat er is, hoe bereik je dan dat je werkelijk op iemand een beroep kunt doen? En als je het kunt, dat je het ook zúlt doen?
Hoe zeg je, bij een bepaald hulpaanbod, dat je het niet wilt, of niet op die manier, of – moeilijker – niet van die persoon? Of, wat doe je als je iets vraagt en het gaat naar jouw idee de verkeerde kant op?
Als je nu nog volledig zelfstandig of in een partnerschap leeft, kun je je dan voorstellen, dat dat opeens verandert? En op wie je dan kunt rekenen om je te helpen je zelfstandigheid te behouden?

Concrete invulling
Over deze vragen gaat de bijeenkomst op 21 januari en over andere aspecten van het organiseren van je zelfredzaamheid.
Het gaat om concrete ideeën hoe je de eigen regie voor jezelf invult, nu en later. Het gaat dus om de kerndoelen van het stadsdorp.

Stadsdorp

woensdag 4 oktober 16 uur Bijeenkomst over Nabuurschap

Waar sta jij nu?

Misschien ben je vooral belangstellend op afstand en lees je alleen de nieuwsbrief. Of kom je wel af en toe op de bijeenkomsten. Of neem je zelfs deel aan een van de clubjes. Of maak je gebruik van de Diensten- en Activiteiten Markt (DAM) met je vraag of je aanbod. Elke vorm, waarin je je betrokken voelt, passief of actief, past in het stadsdorp. 
Verschillen zijn goed om uit te wisselen. Dus welke positie je ook inneemt, je aanwezigheid op de bijeenkomst op woensdag 4 oktober is veel waard.
Nabuurschap kan in verschillende fasen van je leven een andere betekenis hebben. Waar sta jij nu?

NABUURSCHAP
thema van de stadsdorpbijeenkomst
woensdag 4 oktober 16:00 uur
Compagnietheater
Kloveniersburgwal 50

Stadsdorp

Brieven aan het Stadsdorp in Coronatijd

1. van Anita Blom – 7 mei 2020

2. Christiane Renner Meer lezen…

Actualiteiten, Stadsdorp

dinsdag 9 mei thema-bijeenkomst in Splendor

Op 9 mei is er om 16:00 uur weer een grote stadsdorpbijeenkomst.
Dit keer in Splendor, Nieuwe Uilenburgerstraat 116.

Een echte meid (m/v) is op haar einde voorbereid

Bereid je je voor op het einde of juist niet?

Het leven is eindig. Onverbiddelijk. Voor ons allemaal.
Hoe de laatste fase verloopt en hoe je uit het leven vertrekt, heb je niet in de hand.
Of toch?

Hoe bereid je je voor op de laatste fasen van je leven, of schuif je de beslissingen daarover het liefst voor je uit. Hoe en wanneer neem je beslissingen over verhuizen, over hulp bij ziekten, over hulp bij het sterven, over het laatste afscheid. Daarover gaat de bijeenkomst.
Het wordt een  – niet te zwaar – gesprek aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

Met medewerking van Eleonora Rhebergen, Saskia Wegman, Marijke Braams, Gee de Wilde en Lodewijk Brunt (gedichten) 

Afbeelding: 
Veelgebruikt beeldmerk in feministische pamfletten (zoals ook de titel een variant is van een feministische slogan: Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid). De oorsprong van het beeldmerk is de Amerikaanse propagandaposter We Can Do It! metRosie the Riveter, een symbool voor de zes miljoen werkende vrouwen in de Verenigde Staten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Stadsdorp

eerste donderdag

Buurtborrel in Captein & Co

Hoek Binnen Bantammerstraat – Kromme Waal

Donderdag 2 juni vanaf 16:00 uur

Zie ook de >>nieuwsbrief van Stadsdorp Nieuwmarkt

Actualiteiten, Stadsdorp

5 mei 16:00 uur stadsdorpborrel

De eerste donderdag van de maand is nabij.
Hij valt op 5 mei.
Er zijn die dag veel bevrijdingsfeesten in de stad, maar daarin past de maandelijkse borrel van Stadsdorp Nieuwmarkt heel goed! 

Donderdag 5 mei 16:00 – 19:00 uur

Borrel voor buurtgenoten

Eetcafé Captein & Co

Hoek Binnen Bantammerstraat / Kromme Waal

Openbaar, zoals alle bijeenkomsten van Stadsdorp Nieuwmarkt

20160503_Captein

 

 

Eetcafé Captein & Co,

hoek Binnen Bantammerstraat /

Kromme Waal – foto Jim Klinkhamer

De volgende Grote Bijeenkomst  van het stadsdorp is in juni en zal nader worden aangekondigd in de nieuwsbrief, op de >>website en op Facebook en Twitter.
Noteer ook vast de juni-borrel in Captein & Co op de eerste donderdag van die maand: 2 juni 16:00 uur.

 

 

 

Stadsdorp

Fietsen met stadsdorpers

In oprichting (reageer!)

Het idee is om wekelijks op zondagen een kortere of langere fietstocht te ondernemen rond Amsterdam. Deelname is geheel vrijblijvend, zonder ingewikkelde administratie.  
Deelname staat open voor alle amsterdamse stadsdorpers. 

Het basisidee: bewegen en gezelligheid. 1 keer in de maand, of elke week. It’s all up to you! 

Fietsroutes te bepalen aan de hand van fietsknooppunten. Erg handig. Afstanden 30-60 km. Wanneer er op een bepaalde zondag voldoende fietsers zijn, kunnen we die ook verdelen in een ‘langzame’ groep (30 km) en een ‘snelle’ groep (60 km), die dankzij de handige knooppunten elkaar dan halverwege  dan toch op hetzelfde terras kunnen ontmoeten. De fietssnelheid zal overigens zo tussen de 15 en de 20 km per uur liggen, we zijn geen raceclub! – met ruime aandacht voor koffiestops. En we maken ook geen onderscheid tussen soorten fiets: alles is toegestaan , van stadsfiets,vouwfiets, hybride,tot e-bike. 

Voorstellen voor fietsroutes volgens principe : meeste stemmen gelden. Sommigen vinden het leuk om routes uit te zetten, anderen willen alleen volgen. Prima. 

Communicatie via een whatsapp-groep (eventueel ook een sms-groep). Je meldt je aan met je mobiele nummer en alle info over vertrektijden (zal meestal zo tussen 10 en 11 zijn) en startlokaties (zal meestal zoiets zijn als de pontjes over het IJ voor richting Waterland of de Bretten, de Berlagebrug voor richting Ouderkerk/Abcoude etc etc) wordt via die media uitgewisseld. Let op: Als je geen zin hebt in mogelijk 10-tallen berichtjes met bijbehorende piepjes…(en veel mensen hebben daar een hekel aan) zet dan gewoon het  geluid uit dat hoort bij die groepsapp. 

Meedoen? Reageer met emailadres en mobiele nummer bij: 
Gerrit de Zeeuw via info@stadsdorpnieuwmarkt.nl
 

Stadsdorp, Zorg

geld voor blijvers

Blijverslening

Om langer in je huis te kunnen blijven wonen is er nu een lening die zeer gunstig kan zijn, de Blijverslening. Meer lezen…

Stadsdorp

ZATERDAG 7 MEI

Geveltuinendag

Zaterdag 7 mei 11:00-16:00 uur

J.W. Siebbeleshof (tussen Sint Antoniesbreestraat en Dijkstraat)

Zie >>PROGRAMMA

 

Column, Stadsdorp

Gesproken Column

Gee de Wilde

verteld op de viering van 5 jaar Stadsdorp Nieuwmarkt
10 april 2018 in het Compagnietheater

 

Over Wederkerigheid

“De directie van dit feest heeft mij gevraagd of ik een wetenschappelijke spreekbeurt wilde houden over het begrip wederkerigheid. Bij dezen.

Amsterdam, 10 april 2018

Beste Thea,

Weet je nog van ons eerste Dammetje, vijf jaar geleden? Op het prikbord had je opgegeven dat je moeite had met je belastingformulier. Terwijl ik daar mijn hand niet voor omdraai. We hadden bij jou thuis afgesproken. Drie hoog. Dat had je er niet bij gezegd. Ik heb onder aan de trap even staan vloeken. Dat mag je best weten. Nadat ik naar boven was geklommen, want een traplift ho maar, en vijf minuten had staan nahijgen, heb je mij al je persoonlijke paperassen gegeven. Mooi dat je me daarin vertrouwde. Omdat je huurder bent, en niet rijk, was het invullen van de belastingaangifte zo gepiept. Je kon zelfs je DigiD meteen vinden. Daar moet ík altijd een half uur naar zoeken.

‘Dan bewaar je hem maar voor bezoek’, suggereerde je.

Ja ja, toen kende je me nog niet zo goed.

Maar Thea, waarom moest ik daarna met een grote fles Remy Martin VSOP al die trappen weer afklimmen. Ik met m’n kapotte knie, en dan zo’n zware fles erbij. En ik had je al in vertrouwen verteld dat drank een iets te intieme vriend was geworden. Zeker na het overlijden van Francien. En dan kom jij met het meest verleidelijke aanzetten dat deze man zich kon voorstellen. ‘Dan bewaar je hem maar voor bezoek’, suggereerde je. Ja ja, toen kende je me nog niet zo goed. Meer lezen…

Stadsdorp

Sociale kaart

Toegevoegd 03 februari 2016

klik hier voor de sociale kaart

gemaakt door buurtgenoten in de Werkgroep Zorg en Welzijn van Stadsdorp Nieuwmarkt

Zend eventuele aanvullingen en opmerkingen naar info@stadsdorpnieuwmarkt.nl

 

Actualiteiten, Stadsdorp

25 april grote bijeenkomst

In Splendor

Nieuwe Uilenburgerstraat 116

beeld van de bijeenkomst 25 april in Splendor met pianiste >>Santa Ignace – foto Jim Klinkhamer Meer lezen…

Stadsdorp

10 mei 14:30

Dierbare Amsterdammers

Opening gratis fototentoonstelling bij de Stopera

Zie >>informatie

Stadsdorp

Gevierd

Dinsdag 10 april 2018 VIJF jaar Stadsdorp Nieuwmarkt

Een foto-impressie van 5  jaar stadsdorp (klik op meer lezen): Meer lezen…

Stadsdorp

BURENLIJN —- (experiment gestopt per september 2015)

Onderstaand bericht heeft op de website gestaan tot september 2015

Het experiment Burenlijn is beëindigd

dagelijks bereikbaar | voor incidentele kortdurende ondersteuning

Mail burenlijn@stadsdorpnieuwmarkt.nl 

  • als je vroegtijdig voorziet dat je gebruikelijke helpers er niet voor je kunnen zijn en je toch op het betreffende moment (buren)hulp nodig hebt.

Bel 06 1135 2260 | 8:00 – 22:00 uur

  • als je snel (buren)hulp nodig hebt en de gebruikelijke hulp van buren, vrienden of familie opeens niet beschikbaar is. 

Voor welke vragen bel je de Burenlijn

  • voor eenmalige, kortdurende vervanging van een gebruikelijke hulp die opeens uitvalt, zoals hondenuitlaat of het doen van boodschappen (als je zelf de deur niet uit kunt), oppassen op een zieke als je zelf even weg moet; hand- en spandiensten die normaal gesproken onder burenhulp vallen. 
  • voor vragen om hulp die onverwacht urgent moet worden geboden, zoals ergens naar toe gebracht worden, bijvoorbeeld naar een arts, ziekenhuis of revalidatie (en je ziektekostenverzekering vergoedt geen taxi), naar een bijeenkomst e.d. waarvoor niemand van je gebruikelijke helpers op het betreffende moment beschikbaar is.

De Burenlijn is er niet voor acute medische hulp (bel daarvoor 112) en niet voor geestelijke nood (bel daarvoor 113). Ook is de Burenlijn er niet voor langdurige of regelmatig terugkerende (buren)hulp. Zoek je die, dan kun je terecht op de Diensten- en Activiteiten Markt (DAM) van Stadsdorp Nieuwmarkt. Mail daartoe naar: info@stadsdorpnieuwmarkt.nl – DAM-vraag.

Meer lezen…

,

Stadsdorp

Over Stadsdorp Nieuwmarkt

Doel, middelen en hoe het werkt

Waarom een stadsdorp

Stadsdorp Nieuwmarkt is opgezet om de voordelen van een dorp te verbinden met die van de stad. Buurtgenoten die de anonimiteit van het wonen in de stad niet (langer) alleen als een voordeel zien, leren elkaar in het stadsdorp beter kennen door activiteiten te organiseren en diensten en hulp te bieden.Het is een burgerinitiatief, Meer lezen…

, , ,

Actualiteiten, Stadsdorp

Ervaar-, Proef- en Beweegdag

Ervaar, Proef & Beweegdag

Zondag 25 oktober, 13:00 – 16:00 uur, Sporthal Oostenburg

De Ervaar, Proef & Beweegdag is bedoeld voor  ouderen van 60+ met als thema langer zelfstandig en gezond blijven.

Meer lezen…

Stadsdorp

Experiment Burenlijn beëindigd

Slechts twee hulpvragen in 25 weken 

Proef duurde van 23 maart tot 12 september 2015 

De Burenlijn was opgericht voor als je hulp nodig hebt en de gebruikelijke hulp van buren, vrienden of familie opeens niet beschikbaar is. Meer lezen…

Quotes, Stadsdorp

Regie over het eigen leven houden

Stadsdorp Nieuwmarkt is opgezet om de voordelen van een dorp te verbinden met die van de stad.

Buurtgenoten die de anonimitiet van het wonen in de stad niet (langer) alleen als een voordeel zien, leren elkaar in het stadsdorp beter kennen door activiteiten te organiseren en diensten en hulp te bieden.
Het is een burgerinitiatief, georganiseerd door buurtbewoners, zonder bemoeienis van overheid of instanties. Stadsdorpsgenoten stellen zelf vast wat zij belangrijk vinden en nodig hebben. Op den duur, als zij ouder worden, kunnen zij door het persoonlijke netwerk wat ieder in het stadsdorp opbouwt, de nodige burendiensten aan elkaar bieden en dus langer de regie over het eigen leven houden.

Meer lezen…

, ,

Stadsdorp

FLYER STADSDORP NIEUWMARKT

De flyer kun je opslaan als pdf en printen op A4 (tweezijdig met smalle marges). Daarna kun je hem in drieën vouwen.

Ga naar Flyer Stadsdorp Nieuwmarkt

 

| TERUG > HOME |

 

Stadsdorp

Diensten- en Activiteiten Markt (DAM)

Alle VRAGEN om een helpende hand en het AANBOD van hulp (veelal een-op-een) vind je op DAMbord DIENSTEN. Je kunt ook  je eigen aanbod of vraag indienen.

Je aansluiten bij een club: ga naar DAMbord ACTIVITEITEN-CLUBS  of  richt zelf een club op

Buurtgenoten organiseren diensten en activiteiten voor en met elkaar

Meer lezen…