Stadsdorp, Zorg

geld voor blijvers

Blijverslening

Om langer in je huis te kunnen blijven wonen is er nu een lening die zeer gunstig kan zijn, de Blijverslening. Meer lezen…

Actualiteiten, Zorg

Cliëntenbelang verhuisd

Cliëntondersteuning

Vanuit de gedachte dat iedereen, ondanks ziekte of beperking, mee kan blijven doen aan de maatschappij, biedt Cliëntenbelang individuele ondersteuning aan mensen die vastlopen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk, inkomen en vervoer. Zie ook >>website-Cliëntenbelang.

Heb je een vraag of behoefte aan ondersteuning? Neem contact op met de >>onafhankelijke cliëntondersteuners  of bel (020) 75 25 100Het nieuwe adres van Cliëntenbelang is: 

INIT gebouw
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam 

 

Zorg

voorbereiden op zorg

Heb je hulp nodig van wijkzorg?  Hoe werkt het?

Lees de uitleg en tips van de kenniskring Zorg van de Amsterdamse stadsdorpen.

Klik op  >>hoe bereid je je voor.

Actualiteiten, Zorg

17 maart Masterclass

Over nieuwe denkkaders in de zorg

Vrijwilligersacademie 

Tussen wij en ik

Onze huidige maatschappij is gestoeld op het idee dat het individu centraal moet staan bij het verlenen van zorg. Ziekte is geen aanwijzing dat er iets niet klopt in de maatschappij en onze manier van samenleven, maar vooral dat er met iemand iets aan de hand is en dat deze persoon zorg behoeft. Maar kan het ‘ik’ wel los van het ‘wij’ gezien worden en als dit niet het geval is, wat zou dit dan betekenen voor de zorg voor elkaar?
Babah Tarawally heeft zelf een asielprocedure van 7 jaar doorstaan. Samen met Renate Schepen (trainer VA) onderzoekt hij hoe het Afrikaanse begrip van Ubuntu nieuwe inzichten kan scheppen in ‘zorg voor elkaar’. Deze benadering kan er ook voor zorgen dat vluchtelingen niet alleen gezien worden als mensen die zorg behoeven, maar ook als mensen die zorg kunnen verlenen.

Klik voor >>informatie

Zorg

Hersentraining

Thuis deelnemen aan een hersentraining voor senioren van de UVA

Amsterdammers van 65 tot 85 jaar kunnen deelnemen aan een hersentraining, een onderzoek voor een afstudeerproject aan de Universiteit van Amsterdam in de periode half maart-half april 2016. De training kan thuis worden gedaan en vergt ongeveer een half uur per dag gedurende drie weken.

Bij het ouder worden kunnen er beperkingen ontstaan in het dagelijks functioneren. Deze beperkingen kunnen op een aantal manieren worden verminderd. Met deze training wordt dit onderzocht. Er zijn twee korte testmomenten bij de deelnemer thuis of op de universiteit (in de binnenstad). De locatie en tijden worden op de individuele wensen afgestemd.

Gevraagd

  • leeftijd tussen de 65 en 85 jaar
  • niet tweetalig opgevoed
  • niet eerder Italiaans of Latijn geleerd, niet vloeiend een Romaanse taal sprekend
  • in Amsterdam wonend

Ervaring met computers is geen vereiste.

Vergoeding

  • een gratis hersentraining om zelfstandig thuis te doen, die na het onderzoek kan worden voortgezet
  • informatie over het gezond houden van het brein

Inschrijven

Aanmelden en nadere informatie via e-mail of telefoon: 

Milan Groot

Universiteit van Amsterdam

E: hersentraining2016@gmail.com

T: 0648227685

Actualiteiten, Artikelen, Zorg

Zorgakkoord 2014-2018

Zorg voor Amsterdammers die het nodig hebben

Amsterdam staat voor goede zorg voor wie dat nodig heeft. Door de rijksdecentralisaties en bezuinigingen wordt het bieden van die zorg aan Amsterdammers een enorme uitdaging. Meer lezen…

, ,