Stadsdorp, Zorg

geld voor blijvers

Blijverslening

Om langer in je huis te kunnen blijven wonen is er nu een lening die zeer gunstig kan zijn, de Blijverslening. Meer lezen…

Actualiteiten, Zorg

Cliëntenbelang verhuisd

Cliëntondersteuning

Vanuit de gedachte dat iedereen, ondanks ziekte of beperking, mee kan blijven doen aan de maatschappij, biedt Cliëntenbelang individuele ondersteuning aan mensen die vastlopen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk, inkomen en vervoer. Zie ook >>website-Cliëntenbelang.

Heb je een vraag of behoefte aan ondersteuning? Neem contact op met de >>onafhankelijke cliëntondersteuners  of bel (020) 75 25 100Het nieuwe adres van Cliëntenbelang is: 

INIT gebouw
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam 

 

Column, Stadsdorp

Gesproken Column

Gee de Wilde

verteld op de viering van 5 jaar Stadsdorp Nieuwmarkt
10 april 2018 in het Compagnietheater

 

Over Wederkerigheid

“De directie van dit feest heeft mij gevraagd of ik een wetenschappelijke spreekbeurt wilde houden over het begrip wederkerigheid. Bij dezen.

Amsterdam, 10 april 2018

Beste Thea,

Weet je nog van ons eerste Dammetje, vijf jaar geleden? Op het prikbord had je opgegeven dat je moeite had met je belastingformulier. Terwijl ik daar mijn hand niet voor omdraai. We hadden bij jou thuis afgesproken. Drie hoog. Dat had je er niet bij gezegd. Ik heb onder aan de trap even staan vloeken. Dat mag je best weten. Nadat ik naar boven was geklommen, want een traplift ho maar, en vijf minuten had staan nahijgen, heb je mij al je persoonlijke paperassen gegeven. Mooi dat je me daarin vertrouwde. Omdat je huurder bent, en niet rijk, was het invullen van de belastingaangifte zo gepiept. Je kon zelfs je DigiD meteen vinden. Daar moet ík altijd een half uur naar zoeken.

‘Dan bewaar je hem maar voor bezoek’, suggereerde je.

Ja ja, toen kende je me nog niet zo goed.

Maar Thea, waarom moest ik daarna met een grote fles Remy Martin VSOP al die trappen weer afklimmen. Ik met m’n kapotte knie, en dan zo’n zware fles erbij. En ik had je al in vertrouwen verteld dat drank een iets te intieme vriend was geworden. Zeker na het overlijden van Francien. En dan kom jij met het meest verleidelijke aanzetten dat deze man zich kon voorstellen. ‘Dan bewaar je hem maar voor bezoek’, suggereerde je. Ja ja, toen kende je me nog niet zo goed. Meer lezen…

Zorg

voorbereiden op zorg

Heb je hulp nodig van wijkzorg?  Hoe werkt het?

Lees de uitleg en tips van de kenniskring Zorg van de Amsterdamse stadsdorpen.

Klik op  >>hoe bereid je je voor.

Actualiteiten, Zorg

17 maart Masterclass

Over nieuwe denkkaders in de zorg

Vrijwilligersacademie 

Tussen wij en ik

Onze huidige maatschappij is gestoeld op het idee dat het individu centraal moet staan bij het verlenen van zorg. Ziekte is geen aanwijzing dat er iets niet klopt in de maatschappij en onze manier van samenleven, maar vooral dat er met iemand iets aan de hand is en dat deze persoon zorg behoeft. Maar kan het ‘ik’ wel los van het ‘wij’ gezien worden en als dit niet het geval is, wat zou dit dan betekenen voor de zorg voor elkaar?
Babah Tarawally heeft zelf een asielprocedure van 7 jaar doorstaan. Samen met Renate Schepen (trainer VA) onderzoekt hij hoe het Afrikaanse begrip van Ubuntu nieuwe inzichten kan scheppen in ‘zorg voor elkaar’. Deze benadering kan er ook voor zorgen dat vluchtelingen niet alleen gezien worden als mensen die zorg behoeven, maar ook als mensen die zorg kunnen verlenen.

Klik voor >>informatie

Zorg

Hersentraining

Thuis deelnemen aan een hersentraining voor senioren van de UVA

Amsterdammers van 65 tot 85 jaar kunnen deelnemen aan een hersentraining, een onderzoek voor een afstudeerproject aan de Universiteit van Amsterdam in de periode half maart-half april 2016. De training kan thuis worden gedaan en vergt ongeveer een half uur per dag gedurende drie weken.

Bij het ouder worden kunnen er beperkingen ontstaan in het dagelijks functioneren. Deze beperkingen kunnen op een aantal manieren worden verminderd. Met deze training wordt dit onderzocht. Er zijn twee korte testmomenten bij de deelnemer thuis of op de universiteit (in de binnenstad). De locatie en tijden worden op de individuele wensen afgestemd.

Gevraagd

  • leeftijd tussen de 65 en 85 jaar
  • niet tweetalig opgevoed
  • niet eerder Italiaans of Latijn geleerd, niet vloeiend een Romaanse taal sprekend
  • in Amsterdam wonend

Ervaring met computers is geen vereiste.

Vergoeding

  • een gratis hersentraining om zelfstandig thuis te doen, die na het onderzoek kan worden voortgezet
  • informatie over het gezond houden van het brein

Inschrijven

Aanmelden en nadere informatie via e-mail of telefoon: 

Milan Groot

Universiteit van Amsterdam

E: hersentraining2016@gmail.com

T: 0648227685

Artikelen, Wonen

Uit de Nieuwsbrief

Uit de nieuwsbrief van Stadsdorp Nieuwmarkt  voor de bijeenkomst op 3 december 2014 met het thema WONEN

 

Klik hier voor de tekst van  het artikel.

 

| TERUG > HOME |

 

,

Artikelen, Community

Artikel Lodewijk Brunt

Uit Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening (2014, nr. 1)

Grijze enclaves in de stad

De verandering van steden door (etnische) successie is een klassiek thema in het stadsonderzoek; de bekende Chicago School dankt zijn grote reputatie aan de nauwgezette studie van dat onderwerp. Nieuwe immigranten strijken neer in overgangsgebieden en verdrijven de gevestigde bevolking. En daarmee veranderen ze het karakter van de buurt (en de stad): de Ierse South Side werd tijdens de eerste decennia van de vorige eeuw getransformeerd tot een Black Belt, Deutschland werd Little Sicily. Meer lezen…

, ,

Artikelen, Column

Artikel Barbara Heetman

Mijn lijf, mijn leven

Barbara Heetman leest voor uit ‘Zo doe ik dat’

Hoe moet ik het uitleggen? Ik haat ze. Ze dringen mijn huis binnen. Op werkdagen al om zes uur. En durven dan te vragen of ik lekker geslapen heb. Nee, ik lag de hele nacht wakker. Ze zijn te intiem, zien alles, constateren dat ik dikker ben geworden. Dat hoef ik nu niet te horen. Mijn tenen moeten goed afgedroogd worden. Ik wil niet dat mijn losse haren bij het kammen op de grond belanden. En ik vertel voor de vijfde keer hoe de vakantie was, want deze week zie ik elke dag andere gezichten.

Meer lezen…

,

Actualiteiten, Artikelen, Zorg

Zorgakkoord 2014-2018

Zorg voor Amsterdammers die het nodig hebben

Amsterdam staat voor goede zorg voor wie dat nodig heeft. Door de rijksdecentralisaties en bezuinigingen wordt het bieden van die zorg aan Amsterdammers een enorme uitdaging. Meer lezen…

, ,