Stadsdorp

Diensten- en Activiteiten Markt (DAM)

Alle VRAGEN om een helpende hand en het AANBOD van hulp (veelal een-op-een) vind je op DAMbord DIENSTEN. Je kunt ook  je eigen aanbod of vraag indienen.

Je aansluiten bij een club: ga naar DAMbord ACTIVITEITEN-CLUBS  of  richt zelf een club op

Buurtgenoten organiseren diensten en activiteiten voor en met elkaar

Het blijkt dat buurtgenoten behoefte hebben aan onderlinge diensten (hulp, een-op-een) en activiteiten. Die variëren van elkaars planten verzorgen, hondjes uitlaten, boodschappen doen, elkaar naar de dokter vergezellen, tot klussen, het opzetten van lezingen, het organiseren van poëzieavonden, het samen eten, activiteiten doen en nog veel meer. Daarvoor heeft Stadsdorp Nieuwmarkt de DAM (Diensten- en Activiteiten Markt). Zie de linkjes hierboven.Naast de DAMborden op deze website zijn er op de Stadsdorp-bijeenkomsten twee grote prikborden waarop je  briefjes met je vraag of je aanbod kan prikken, of kan reageren op een vraag of aanbod van een dienst. Ook kan je er informatie geven/vragen over een bestaande club of je erbij aansluiten. Dit alles kan ook via deze website.

De DAM wordt geoptimaliseerd door de drie DAMbouwers, vertrouwenspersonen, die vraag en aanbod van de DAM in het oog houden, opheldering vragen als iets onduidelijk is en steeds vraag en aanbod aan elkaar koppelen waar die op elkaar passen. Zo’n match, waarbij vraag en aanbod bij elkaar passen, wordt wel een DAMmetje genoemd. Aanbieder en vrager krijgen via de mail bericht. Mocht je geen mail-mogelijkheden hebben dan wordt je gebeld. Er zijn inmiddels al vele DAMmetjes tot stand gekomen. De animo om iets voor en met elkaar te doen is blijkbaar groot in de Nieuwmarkt.

De DAMmetjes , die in een echt dorp dikwijls vanzelf tot stand komen, moeten in een stad georganiseerd worden en vergemakkelijkt, door gelegenheden te creëren om elkaar tegen te komen. Na elkaar te hebben leren kennen, blijkt het gemakkelijker om tot DAMmetjes te komen. Er zijn ook drempels voor de DAM. Sommige mensen durven een hulpvraag niet te stellen omdat ze denken dat ze niets terug kunnen doen en anderen denken dat je heel wat moet kunnen om een dienst aan te bieden. Gaandeweg worden die drempels lager. De eerste jaren van veel succesvolle DAMmetjes geven een goed vooruitzicht.

Regelmatig komt vraag en aanbod in de overzichtstabel Overzichtstabel Diensten op deze website. Het zelfde geldt voor een Overzichtstabel Activiteitenclubs. Van dezelfde Diensten (helpende hand gevraagd en geboden) en de Activiteitenclubs zijn uitgebreidere overzichten te vinden (met linkjes om je aan te melden om mee te doen) op DAMbord Diensten (vraag en aanbod)  respectievelijk DAMbord Activiteiten.

Dus niet alleen persoonlijke diensten (helpende handen) aan en van de ander, maar ook deelname aan clubjes, zoals de Eye-club, de Diner-club of de Literaire Wandeling, kun je via de beide DAMborden regelen.

Heb je een aanbod of een vraag: klik op jouw aanbod of vraag inbrengen

Indirecte wederkerigheid

In het Stadsdorp Nieuwmarkt ligt de nadruk op wederkerigheid, maar dan een indirecte wederkerigheid: iedereen heeft wel iets wel iets te geven én te vragen heeft. Dat kan variëren van concrete vaardigheden en deskundigheid tot aan de warmte die iemand biedt en het gezelschap dat iemand kan geven. Het gaat om modern nabuurschap, een indirect ruilproces tussen buurtgenoten die elkaar niet-commerciële diensten leveren op menselijke schaal. Indirect, omdat er niet letterlijk geruild wordt. Het geven en vragen wordt niet een-op-een gewogen. Wat jij nu geeft, dat krijg je “terug” van een derde, op een ander moment en een andere manier.

Als je zelf geeft is het – tegen de tijd dat je dat nodig hebt – gemakkelijker om iets voor jezelf te vragen. 

Meer over  Stadsdorp Nieuwmarkt

| TERUG > HOME |