Stadsdorp

Diensten- en Activiteiten Markt (DAM) is gewijzigd

Het gedeelte van het DAM-bord met hulpvraag en -aanbod is van de site gehaald. Er werd te weinig gebruik van gemaakt. Het lijkt erop dat stadsdorpers óf  zo goed voor zichzelf kunnen zorgen dat zij hulp vrijwel nooit nodig hebben, óf dat in de elf jaar dat het staddorp bestaat, velen de weg naar elkaar hebben gevonden en vooral rechtstreeks om hulp vragen. De D in DAM, Diensten- en Activiteiten Markt, stond voor die helpende diensten.

Wat nog steeds belangstellenden trekt zijn de clubs: ga naar DAMbord ACTIVITEITEN-CLUBS  of  richt zelf een club op. Omdat de D in in het DAMbord niet meer wordt gedekt door de inhoud zou het eigenlijk AM-bord moeten heten van Activiteiten Markt. Maar ach, we bleven ook heel lang PTT zeggen, ook toen er al lang geen telegrafie meer aan te pas kwam, dus DAM-bord blijft voorlopig DAM-bord.

Meer over  Stadsdorp Nieuwmarkt

| TERUG > HOME |