Stadsdorp

2 maart grote bijeenkomst

Regie over het Eigen Levenseinde

Vijf video-verhalen van naasten

en informatie van drie deskundigen

Maandag 2 maart 15:45 uur in Splendor
Thema bijeenkomst Stadsdorp Nieuwmarkt
REGIE OVER HET EIGEN LEVENSEINDE

Een humaan levenseinde vooraf regisseren: je kunt erover nadenken, opties doornemen en een voorkeur vormen, maar een besluit nemen en keuzes maken stel je gemakkelijk uit, want lang geeft de tijd je daarin gelijk. Maar onverwacht kan het moment er zijn dat je moet beslissen – opeens is het te laat.
 

Vijf verhalen

Over het voorkomen van ondraaglijk lijden op weg naar het sterven en over een zelfgekozen einde bij voltooid leven, over op tijd euthanasie aanvragen voordat de ziekte een ondraaglijk stadium bereikt heeft en zeker vóór de eerste  tekenen van dementie er zijn, over het accepteren van de nog draaglijke pijn op weg naar het sterven en dan eindigen met palliatieve sedatie: daarover gaat de bijeenkomst op 2 maart. Met vijf verhalen, opgenomen in Stadsdorp Nieuwmarkt over vijf uiteenlopende levenseinden met meer en minder behoud van eigen regie.
 
 
 

Voltooid leven

TH kreeg bericht dat haar zoon (51) zijn leven had beëindigd. Geheel onverwacht en onbegrijpelijk. Een afscheidsbrief met goede uitleg maakte zijn dood voor haar draaglijker. Hij was niet depressief of wanhopig geweest, maar vond dat zijn leven voltooid was. Hij had een pijnloze en trefzekere methode gebruikt en tevoren zijn nabestaanden zoveel mogelijk opruimwerk uit handen genomen.
 

Vroege diagnose dementie

MB’s moeder (92) ervoer al jaren het leven als voltooid en wilde graag euthanasie. Die wens kon pas vervuld worden zodra het begin van dementie kon worden aangetoond. De huisarts bleef aarzelen. Het Expertisecentrum Euthanasie gaf uitkomst. Het bood intensieve begeleiding en onderzoek. Daarin werden Alzheimer én vasculaire dementie aangetoond. Ook werd gewezen op het risico dat bij uitstel de grens van wilsbekwaamheid kon worden overschreden. Enkele weken later is de euthanasie uitgevoerd.
 

Teruggang van cognitief vermogen

FvO’s moeder (92) was al jaren waakzaam om de eerste tekenen van dementie op te merken. Zodra die zich zouden voordoen wilde zij euthanasie aanvragen. Toen zij merkbaar vergeetachtiger werd, vroeg zij haar arts om een onderzoek aan te vragen. Hieruit bleek geen dementie maar wel teruggang van cognitief vermogen. Dit feit en de ervaring dat zij bij tijdelijke opnames herhaaldelijk in een delier geraakte, waren voldoende grond voor de toepassing van de door haar zo gewenste euthanasie.
 

Ondraaglijk lijden

EvdB‘s geliefde kwam in een steeds zwaarder stadium van de ziekte Parkinson, tot hij haar aangaf dat hij die zwaarte niet meer kon dragen. Zij bleef dicht bij hem in zijn besluit euthanasie aan te vragen, in het ernaartoe leven, in het vaststellen met de arts van de datum en de details en in het ondergaan van zijn laatste uren en minuten.
 

Palliatieve sedatie

OK’s moeder kreeg blaaskanker die haar in het terminale stadium bracht voordat zij een plan voor de regie over het einde kon maken. Toch maakte zij welbewuste de keuze om na de laatste behandeling in het het ziekenhuis, waar geen verder perspectief geboden kon worden, niet meer naar huis te gaan, maar naar een hospice. Euthanasie was toen uitgesloten, maar palliatieve sedatie was goed mogelijk; het heeft haar einde verzacht.

Drie deskundigen met informatie

Op het moment van het verschijnen van deze uitnodiging worden de korte video-verhalen opgenomen om op het scherm in Splendor te worden getoond. Naast de vijf verhalen vijf verhalen zijn er drie video-interviews met deskundigen over mogelijkheden, effecten, regels en trajecten.
 

NVVE

Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde

MB is actief voor de NVVE en vertelt over de regels voor euthanasie, de bijbehorende persoonlijke verklaringen en het deponeren daarvan bij medische behandelaars.
 

Coöperatie Laatste Wil

BvH vertelt over de Coöperatie Laatste Wil met 23.000 leden. Zij streven ernaar middelen te kunnen verkrijgen om op een zelf gekozen moment het leven op humane wijze te kunnen beëindigen, zonder bemoeienis of goedkeuring van artsen of hulpverleners.
 

Versterven

FV, arts, vertelt over de keuze om te versterven als vorm om zelf het leven te beëindigen.
Vijf geïnterviewden uit de korte video’s zijn waarschijnlijk aanwezig voor het beantwoorden van vragen. Hiervan zijn er vier mede-stadsdorper.

Niet live maar op video

Het idee om video-verhalen te maken komt voort uit de behoefte de informatie compact te houden, want de bijeenkomst duurt maar krap twee uur (inclusief pauze). Sporen van knippen en plakken zullen dan ook in de video’s zichtbaar zijn – de editor is geen professional.
Een voordeel is dat er informatie kan worden ingevoegd in de vorm van bijschriften. Ook een voordeel is dat de video’s later kunnen worden teruggekeken via de website, voor zover de geïnterviewden daar mee instemmen. De link naar die video’s zal na de bijeenkomst beschikbaar zijn.